BARCODE ABC SAMBAL 340ML LAMPUNG 711844120112

Find more barcode data here
KODE BARANG : A0259
NAMA BARANG : ABC SAMBAL 340ML LAMPUNG
KODE KATEGORI : K0001
KODE SATUAN : S01
KODE BUNDEL : S09
BARCODE : 711844120112